Instituţia Prefectului Sălaj reclamă necorelări legislative privind ajutoarele alimentare de la Uniunea Europeană

Instituţia Prefectului Sălaj reclamă faptul că programul european privind acordarea de ajutoare alimentare şi produse de igienă (POAD) nu este corelat cu legislaţia în vigoare în ceea ce priveşte categoriile de beneficiari ai acestor ajutoare.

Potrivit precizărilor făcute de reprezentanţii instituţiei, în cadrul şedinţei lunare a Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice, legislaţia prevede acordarea de ajutoare alimentare şi pentru pensionari şi persoane cu handicap, în vreme aceste categorii nu se mai regăsesc şi în cazul proiectului cu finanţare europeană.

“Aşa cum putem constata, anumite categorii de persoane nu vor mai beneficia de acest ajutor. Este o veste nu tocmai bună că pensionarii nu mai intră la acest ajutor. Numărul beneficiarilor a şi scăzut foarte mult. Dacă în anii anteriori am avut circa 60.000 de beneficiari, în acest an ne situăm undeva la 14.000-15.000 de beneficiari care vor primi aceste pachete. În ghidul solicitantului au fost prevăzute doar aceste categorii de persoane, cu venit minim garantat şi cu alocaţie pentru susţinerea familiei, dar în legislaţie nu s-a modificat”, a declarat subprefectul Vegh Alexandru.

El a adăugat faptul că de pe lista beneficiarilor au fost excluse şi persoanele cu handicap. “Vrem să menţionăm faptul că hotărârea de Guvern 799 din 2014 privind implementarea ‘Programului operaţional ajutorarea persoanelor defavorizate’, cu completările şi modificările ulterioare, nu a fost abrogată. Instituţia Prefectului a cerut, printr-o adresă oficială, Ministrului Fondurilor Europene, să se facă această corelare, între ghid şi actul legislativ. Până în momentul de faţă nu s-a întâmplat”, a afirmat, în context, Dan Barbur, consilier în cadrul Instituţiei Prefectului.

Acesta a precizat că în cadrul proiectul cu finanţare europeană “Acordarea de ajutoare alimentare şi produse de igienă POAD”, ghidul solicitantului aduce unele modificări în derularea programului faţă de ediţiile anterioare, pe lista beneficiarilor fiind doar familiile si persoanele singure cărora le este stabilit, prin dispoziţie scrisă a primarului, dreptul la un venit minim garantat acordat (VMG), familiile beneficiare de alocaţie pentru susţinerea familiei acordată (ASF) şi persoane sau familii aflate temporar în situaţii critice de viaţă – victime ale calamităţilor, ale violenţei domestice, persoane dependente etc şi care se află în situaţii deosebite de vulnerabilitate.

Pe lângă ajutoare alimentare, în cadrul programului european vor fi distribuite şi produse de igienă personală şi de curăţenie, în prezent fiind în derulare licitaţiile pentru achiziţionarea produselor. AGERPRES