Închiderea proiectului ”Instruire în ceea ce privește aplicarea legislației în domeniul ajutorului de stat pentru beneficiarii fondurilor europene structurale şi de investiţii (FESI) de la nivel local”

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici a organizat pe 10 iulie, în București, la Hotel Minerva, conferința de închidere a proiectului ”Instruire în ceea ce privește aplicarea legislației în domeniul ajutorului de stat pentru beneficiarii FESI de la nivel local” cod proiect 1.1.005. Evenimentul a reunit reprezentanți ai Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, ai Ministerului Afacerilor Interne, ai Consiliului Concurenței, ai Asociaţiei Prefecţilor și Subprefecţilor din România, ai Asociației Administratorilor Publici din România, reprezentanți ai instituțiilor și autorităților publice locale și ai societății civile.

Proiectul, derulat în perioada 1 iulie 2016 – 31 august 2017, este cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operaţional Asistenţă Tehnică 2014-2020, având valoarea totală eligibilă de 1.155.246,00 lei.

Prin implementarea acestui proiect, Agenția Națională a Funcționarilor Publici a contribuit la dezvoltarea capacității administrației publice de a realiza implementarea și absorbția eficace și eficientă a Fondurilor Europene Structurale și de Investiții (FESI), sprijinind totodată procesul de implementare și de aplicare a legislației Uniunii Europene în domeniul ajutoarelor de stat.

În acest sens, prin proiect s-a realizat formarea orizontală în domeniul ajutorului de stat pentru potențialii beneficiari și beneficiarii FESI, respectiv pentru un grup țintă constituit din aproximativ 370 de persoane din cadrul instituțiilor prefectului şi din cadrul autorităților publice locale.

Informații detaliate referitoare la acest proiect sunt disponibile pe website-ul ANFP, la pagina proiectului http://www.anfp.gov.ro/continut/Proiect_Cod_11005 .