În judeţul Tulcea lipsesc planurile urbanistice generale actualizate

Doar 11 din cele 51 de unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Tulcea au început procedurile de actualizare a Planurilor Urbanistice Generale, necesare dezvoltării teritoriilor administrative. Şeful Inspectoratului Judeţean în Construcţii, Onal Menişa, a declarat luni, în cadrul unei şedinţe publice, că majoritatea PUG-urilor unităţilor administrativ-teritoriale din judeţ au ajuns la termenul de valabilitate maxim admis, respectiv 10 ani.

“Numai nouă comune – Nufăru, Beştepe, Greci, Chilia Veche, Dăeni, Somova, Văcăreni, Valea Nucarilor şi Luncaviţa – oraşul Sulina şi municipiul Tulcea au întreprins măsuri pentru reactualizarea PUG-urilor, aceste documentaţii fiind în diverse stadii de execuţie. (…) Reactualizarea PUG-urilor localităţilor cuprinse în HG 1516/2008 este o prioritate”, a afirmat Onal Menişa.

Potrivit datelor IJC, cinci din cele nouă comune – Beştepe, Chilia Veche, Nufăru, Somova şi Valea Nucarilor – fac parte din cele 16 localităţi care ar fi trebuit să-şi actualizeze PUG-urile încă de anul trecut, conform hotărârii de Guvern privind aprobarea Regulamentului-cadru de urbanism pentru Rezervaţia Biosferei Delta Dunării.


“Regulamentul-cadru de urbanism pentru Rezervaţia Biosferei Delta Dunării are prevederi de aplicabilitate chiar fără actualizarea PUG-urilor, prevederile care reglementează mărimea parcelelor pe care se poate construi, procentul de ocupare a terenului, coeficientul de utilizare a terenului. Materialele din care se pot construi obiectivele reprezintă elementele specifice ale fiecărei autorităţi şi trebuie reglementate prin actualizarea PUG-urilor”, a mai spus directorul IJC.


Pe de altă parte, Onal Menişa a afirmat că în judeţul Tulcea nu sunt cazuri care să necesite desfiinţarea construcţiilor cu destinaţie turistică situate în partea costieră a Mării Negre, în zonele accesibile aferente oraşului Sulina şi comunei Sfântu Gheorghe toate construcţiile fiind ridicate cu forme legale. De asemenea, potrivit sursei, în zonele protejate şi zonele tampon din Rezervaţia Biosferei Delta Dunării “nu există construcţii turistice ilegale, cele de tipul ‘adăpost pescăresc’ fiind desfiinţate din anii 1996 – 1997”. Hotărârea de Guvern 1516 din noiembrie 2008 care vizează actualizarea planurilor urbanistice deţinute de 16 primării din Delta Dunării a fost criticată atât de autorităţi, cât şi de proprietari ai unor pensiuni turistice care au susţinut că “regulamentul-cadru ar fi trebuit să aibă o arie naţională de acoperire, astfel încât şi complexele turistice din Ardeal, de exemplu, să respecte normele de arhitectură din zonă; altfel, dacă regulamentul este atacat în instanţă, contestatarii pot avea câştig de cauză”.


Planul Urbanistic General constituie cadrul legal pentru realizarea programelor şi acţiunilor de dezvoltare a localităţilor, reglementările pe termen scurt vizând modul de utilizare a terenurilor, stabilirea zonelor istorice protejate, iar cele pe termen mediu şi lung vizând evoluţia în perspectivă a localităţii, precum şi direcţiile de dezvoltare funcţională în teritoriu. AGERPRES