Finanțări este de 160.000 lei pentru proiecte ale societății civile la Moinești

Ca în fiecare an, și în 2019 Consiliul Local al municipiului Moinești a aprobat finanțarea câtorva proiecte ale instituțiilor de cult și ale organizațiilor nonprofit din municipiu. Este vorba despre finanțări nerambursabile care se acordă în conformitate cu Legea nr. 350/2005 și OG nr. 82/2001.

Două instituții de cult și șase ONG-uri din Municipiul Moinești au semnat pe 28 iunie, în prezența primarului Valentin Vieru, contractele de finanțare, la sediul Primăriei municipiului Moinești. Valoarea totală a acestor finanțări este de 160.000 lei, proiectele desfășurându-se în domeniile social, cultură și tineret.

“Câștigul cel mai mare pentru comunitate îl reprezintă faptul că majoritatea beneficiarilor acestor finanțări sunt tinerii, implicați direct în organizarea, implementarea și desfășurarea acestor proiecte. Astfel de pârghii de sprijin financiar destinate tinerilor nu fac altceva decât să mențină vii inițiativa civică și voluntariatul care, pentru o comunitate, reprezintă țesătura fundamentală ce ține unită comunitatea tocmai prin valorile pe care le promovează: sentimentul de apartenență și identitate, spiritul de echipă și munca pentru realizarea unor obiective comune”, a declarat primarul Valentin Vieru.