Fiecare proiect de infrastructura rurala va avea o valoare de maximum 4 milioane RON

Valoarea eligibila a unui proiect in cadrul Programului de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural trebuie sa fie cuprinsa intre 40.000 si 4 milioane de lei noi, inclusiv cu TVA, a stabilit Guvernul, printr-o hotarare.
Potrivit purtatorului de cuvant al Guvernului, Oana Marinescu, proiectele care vor fi incluse in program vor putea avea ca obiectiv constructia, extinderea si/sau modernizarea de poduri, podete sau punti pietonale, de platforme pentru deseuri, de sisteme de canalizare a apei si/sau de statii de tratare a apelor uzate, precum si de sisteme de alimentare cu apa. Proiectele urmeaza sa fie dezvoltate de administratia publica locala iar beneficiarii sunt autoritatile administratiei publice locale din spatiul rural, a precizat Oana Marinescu.

Hotararea Executivului prevede ca unitatile administrativ-teritoriale se pot asocia, conform legii, pentru realizarea proiectelor iar reprezentantul legal va fi primarul comunei, orasului sau municipiului titular al proiectului. Pentru obtinerea finantarii proiectelor este nevoie de depunerea unei cereri pe suport de hartie si in format electronic, a certificatului de urbanism, a extrasului din inventarul bunurilor apartinand domeniului public, a unei declaratii pe propria raspundere privind numarul de locuitori din unitatea administrativ-teritoriala respectiva, precum si numarul de locuitori deserviti de proiect.

De asemenea, sunt necesare dovada depunerii cererii pentru obtinerea acordului de mediu, daca este solicitat in certificatul de urbanism, certificatul fiscal de inregistrare a comunei in care se mentioneaza codul fiscal, studiul de fezabilitate si hotararea Consiliului Local al comunei beneficiare privind aprobarea studiului de fezabilitate al proiectului. Termenul-limita pentru finalizarea proiectelor este de 18 luni de la data intrarii in vigoare a hotararii Guvernului prin care se aproba finantarea proiectului de la bugetul de stat. Un beneficiar poate primi contributii financiare de la bugetul de stat care sa nu depaseasca suma de patru milioane de lei noi, inclusiv TVA, in cei trei ani de derulare a programului. In situatia in care beneficiarul nu respecta prevederile legale privind finantele publice, achizitiile publice si calitatea lucrarilor, Comisia pentru determinarea oportunitatii proiectelor (aprobata prin aceeasi hotarare), la sesizarea autoritatilor de control, va solicita Ministerului Finantelor Publice intreruperea finantarii si recuperarea sumelor platite. (Un material de CLAUDIA ATANASOAE)