Executarea unor lucrări de construcţie fără autorizaţie ar putea râmâne nepedepsită

Senatul a adoptat tacit o propunere legislativă prin care pentru executarea fără autorizaţie a anumitor lucrări de construcţie aferente monumentelor istorice, căilor de comunicaţii sau exploatărilor de suprafaţă, subterane sau subacvatice, nu se mai aplică pedeapsa cu închisoare sau sancţionarea cu amendă.

Pentru propunerea legislativă pentru abrogarea literei a) a articolului 24 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, iniţiată de un grup de deputaţi PSD, s-a împlinit pe 4 octombrie termenul de dezbatere şi vot în Senat, ca primă Cameră legislativă sesizată.

Nota de adoptare tacită a fost citită luni, în plen, de preşedintele de şedinţă, Adrian Ţuţuianu.

Articolul 24, litera a) din Legea nr. 50/1991 prevede: “Constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă executarea fără autorizaţie de construire sau de desfiinţare ori cu nerespectarea prevederilor acesteia a lucrărilor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit.b), c), e) şi g)”. Aceste lucrări vizează: b) monumente istorice; c) căi de comunicaţii, lucrările hidrotehnice, de infrastructură; e) foraje şi excavări necesare pentru efectuarea studiilor geotehnice şi a prospecţiunilor geologice, exploatări de cariere şi balastiere, a sondelor de gaze şi petrol, exploatări de suprafaţă, subterane sau subacvatice şi g) organizarea de tabere de corturi, căsuţe sau de rulote.

Iniţiatorii atrag atenţia în expunerea de motive că, deşi la litera a) a articolului 24 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii se prevede închisoare de la 3 luni la un an sau amendă pentru executarea lucrărilor amintite fără autorizaţie de construcţie, “pe rolul instanţelor de judecată se află câteva mii de dosare care privesc executarea unor lucrări fără autorizaţie care se sancţionează în proporţie de 99% cu amendă”.

Propunerea legislativă va fi dezbătută de Camera Deputaţilor, for decizional în acest caz. AGERPRES