Eveniment regional pentru promovarea inovării și transferului tehnologic, la Cluj-Napoca

Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică are onoarea să vă invite joi, 17 mai, la o discuție despre inovare ca motor al progresului economic și social în cadrul evenimentului de promovare a activităţii de inovare şi transfer tehnologic din Regiunea Nord-Vest. Evenimentul va avea loc la Hotel Opera Plaza Cluj-Napoca, între orele 10.00 și 15.00.

Alături de moderatorul Cristian Pârvan – Secretar general, Asociația Oamenilor de Afaceri din România, invitaţi speciali din administraţia publică locală şi centrală vor aduce în discuţie beneficiile pe care inovarea din mediul de business, din mediul academic și din domeniul cercetării le poate aduce administrației publice din regiunea Nord-Vest.

Printre vorbitori se vor număra George Bala, Director, Direcţia Transfer Tehnologic şi Infrastucturi, Manager proiect ANCS, Sorin Axinte, Vicepreşedinte AroTT, Adrian Răulea – Şef Serviciu Strategie şiDezvoltare Locală, Management Proiecte în cadrul Primăriei Cluj-Napoca, Adriana Lenghe și Nicoleta Lașan – Manageri de proiect în cadrul Biroului pentru Proiecte cu Finanţare Internaţională, Primăria Satu Mare, Dorina Corneanu – Consilier Superior Fonduri Structurale în cadrul Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, Paul Futușan – Consilier Mediu în cadrul Consiliului Județean Bihor, dar și invitaţi speciali din mediul universitar şi de cercetare care vor prezenta importanţa strategică a inovării şi a transferului tehnologic pentru dezvoltarea durabilă a societăţii româneşti, precum Dr. Ing. Adrian Bot – Director General al INCDTIM Cluj-Napoca.

În cadrul acestui eveniment vor fi abordate teme precum Potenţialul infrastructurii de CDI şi adaptarea la cerinţele pieţei din Regiunea Nord-Vest,Politica industrială bazată pe clustere inovative în Româniasau Parteneriate între mediul CDI şi mediul de afaceri din regiunea Nord-Vest. În plus, reprezentanți ai administrației publice vor prezenta exemple de inovare din regiunea de Nord-Vest și se vor angaja în discuții interactive cu participanții prezenți în sală.

Evenimentul este al șaselea dintr-un ciclu de evenimente regionale organizate în ultimele 7 luni de către ANCS în cadrul proiectului “Dezvoltarea capacității ANCS de elaborare a politicilor publice în domeniul inovării și al transferului tehnologic pentru asigurarea unei dezvoltări socio-economice durabile”, cod SMIS 24120. Proiectul este implementat de Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică și este prima inițiativă din România destinată creării de politici publice de inovare durabilă pentru economie, societate și mediu. În cadrul proiectului, ANCS își propune să introducă inovarea durabilă și transferul tehnologic pe agenda factorilor decizionali din administrația publică centrală și locală, prin intermediul acestuia.

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional “Dezvoltarea Capacității Administrative” (PO DCA) 2007-2013. Mai multe despre eveniment, precum și transmisia live a acestuia pot fi găsite pe http://romaniainoveaza.ro/Eveniment_Cluj_Napoca.html.