Eveniment Deschis organizat în vederea dezbaterii publice a unui document de propunere de politică publică privind statutul prefecţilor şi subprefecţilor din România

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici şi Ministerul Afacerilor Interne – Direcţia Generală pentru Îndrumarea şi Controlul Instituţiei Prefectului, în calitate de partener, derulează în perioada februarie 2012 – februarie 2014, proiectul “Consolidarea performanţei Prefecţilor şi Subprefecţilor din România în contextul integrării în Uniunea Europeană şi al descentralizării administrative şi financiare”, cod SMIS 32582, finanţat din Fondul Social European – Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative şi având o valoare totală eligibilă de 4.727.565,50 lei, fără TVA.

Prin implementarea proiectului, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici și partenerul şi-au propus realizarea unei politici publice privind statutul prefecţilor şi subprefecţilor, precum și a unei strategii de formare care vizează perfecționarea continuă a acestora. Totodată, cei 85 de prefecți și subprefecți de la nivelul judeţelor din România şi Municipiului Bucureşti beneficiază de un program de formare continuă în contextul exercitării funcţiei publice de înalt funcționar public, în domenii de interes major pentru îndeplinirea atribuţiilor, dar şi pentru dobândirea noilor competenţe de nivel european.

Pe 1 iulie 2013 a avut loc Evenimentul Deschis intitulat Administraţie Competentă Unitară şi Modernă, organizat în vederea dezbaterii publice a documentului de propunere de politică publică privind statutul prefecţilor şi subprefecţilor din România, elaborat în cadrul proiectului.

Evenimentul Deschis a beneficiat de o reprezentare semnificativă, aproximativ 120 de persoane din partea grupului țintă al proiectului – prefecți şi subprefecți, împreună cu reprezentanţi ai legislativului, ai executivului, precum şi reprezentanţi ai puterii judecătoreşti, societatea civilă şi mass-media.

Rolul organizării evenimentului a fost acela de a se asigura sustenabilitatea proiectului, prin prezentarea propunerii de politică publică şi sensibilizarea factorilor decizionali, în vederea fundamentării unei viitoare iniţiative legislative privind statutul prefecţilor şi subprefecţilor. În acest sens, au fost susţinute prezentări şi intervenţii din partea Preşedintelui Asociaţiei Prefecţilor şi Subprefecţilor din România, reprezentanţilor Instituţiilor Prefectului, precum şi a altor persoane interesate prezente la eveniment.