Durata mandatului membrilor consiliului de administratie pentru regiile autonome sau nu va putea depasi 4 ani

Guvernul a adoptat, in sedinta din 20 iunie, o ordonanta de urgenta pentru modificarea Legii nr.15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale.
Astfel, avand in vedere modificarile aduse Legii 31/1990 privind societatile comerciale prin Legea 44/2006, prin care se instituie noi reglementari privind modul de organizare si functionare a societatilor comerciale, in special in ceea ce priveste administrarea acestora, actul normativ actualizeaza prevederile corespunzatoare din legislatia privind organizarea si functionarea regiilor autonome, astfel incat activitatea acestui tip de agent economic sa nu fie perturbata de imposibilitatea efectuarii unor modificari in structura organismelor de conducere datorita termenelor instituite.

Mandatul membrilor consiliului de administratie poate fi reinnoit, daca prin actul de infiintare nu se dispune altfel. Membrii consiliului de administratie pot fi revocati oricand de catre cel care i-a numit. In cazul in care revocarea survine fara justa cauza, administratorul este indreptatit la plata unor daune interese.

Conform prevederilor art.13 din Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale, membrii consiliului de administratie se numesc pe o perioada de 4 ani, iar jumatate din ei pot fi inlocuiti la fiecare 2 ani.