Direcţia impozite sector 1 va emite prin notar certificatul de atestare fiscală necesar vânzării-cumpărării de imobile

DGITL Sector 1 va emite începând de vineri prin cabinetele notariale certificatele de atestare fiscală necesare tranzacţiilor de vânzare-cumpărare a imobilelor şi nu va mai fi deci necesară deplasarea la sediile direcţiei pentru acest lucru, datorită protocolului de colaborare semnat cu Camera Notarilor Publici din Bucureşti. Potrivit acestei înţelegeri, Direcţia Generală de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 1 va transmite cabinetului notarului, în format electronic, documentele necesare efectuării unei tranzacţii imobiliare.

De asemenea, nu mai este nevoie să se meargă la DGITL pentru efectuarea operaţiunii de înscriere/radiere de la rolul fiscal a imobilelor.
Sistemul informatic permite realizarea operaţiunilor de eliberare a certificatelor de atestare fiscală, precum şi, la cererea contribuabilului, de înregistrare/ scoatere din evidenţa fiscală a unor bunuri imobile. Securitatea sistemului informatic, autentificarea utilizatorilor pe bază de certificate digitale calificate şi confidenţialitatea datelor transmise între utilizatori sunt asigurate de Serviciul de Transmisiuni Speciale, informează joi un comunicat de presă al autorităţii locale.
“Prin această colaborare cu Camera Notarilor Publici din Bucureşti am reuşit să eliminăm birocraţia din tranzacţiile imobiliare. Orice contribuabil poate perfecta o tranzacţie imobiliară doar la notar, începând de azi, fiind scutit de statul la coadă la sediile de taxe şi impozite pentru obţinerea diverselor documente necesare vânzării-cumpărării de imobile. Operaţiunile de vânzare-cumpărare a imobilelor se fac rapid, dar mai ales în condiţii de deplină siguranţă, iar aici vreau să mulţumesc în mod special sprijinului acordat de către Serviciul de Transmisiuni Speciale, care asigură securitatea sistemului informatics”, a declarat primarul sectorului 1, Andrei Chiliman.

Pentru orice tranzacţie imobiliară, contribuabilii erau nevoiţi, înainte de a ajunge la notariat, să treacă pe la sediul Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale Sector 1 pentru a obţine certificatul de atestare fiscală. Apoi, după tranzacţia de la notariat, atât vânzătorul, cât şi cumpărătorul erau nevoiţi să meargă din nou la sediul DGITL, pentru radierea/înscrierea pe rolul fiscal a imobilului tranzacţionat. AGERPRES