Despre ECOnomie şi ECOlogie în instalaţii, într-o conferinţă naţională dedicată acestui domeniu, la Iaşi

das_sigla_noua.jpgÎn perioada 5-6 iulie a avut loc, la Iaşi, Conferinţa naţională cu participare internaţională “Instalaţii pentru construcţii şi economia de energie”. Evenimentul, ajuns la ediţia cu numărul XXII, a fost organizat de către Asociaţia Inginerilor de Instalaţii din România – Filiala Moldova, împreună cu Universitatea Tehnică “Gh. Asachi” – Facultatea de Construcţii şi Instalaţii şi compania ieşeană de construcţii şi instalaţii DAS.

Tematica evenimentului a cuprins, şi la această ediţie, subiecte de actualitate ce se referă, mai ales, la posibilităţile concrete de eficientizare a sistemelor de instalaţii pentru clădiri, care să conducă la optimizarea consumului de energie şi economii financiare substanţiale. O atenţie specială a fost acordată, în cadrul conferinţei, tehnologiilor care contribuie la eficientizarea energetică şi ecologică a sistemelor de instalaţii, în scopul minimizării emisiilor poluante.

S-a organizat de asemenea o masă rotundă cu tema “Aspecte divergente şi cerinţe de armonizare a metodologiei MC 001/2006 cu reglementările tehnice conexe”, în care s-au dezbatut chestiuni practice legate de implementarea metodologiei MC 001/2006, elaborate în conformitate cu prevederile Legii 372/2005 care stipulează că nu se mai pot încheia acte imobiliare de vânzare/cumpărare fără certificat de performanţă energetică a clădirii.

Prof. dr. ing. D.H.C. Liviu Dumitrescu, Preşedintele A.I.I.R., a precizat: “Asociaţia Inginerilor de Instalaţii din România (AIIR) prin Filiala Moldova organizează la Iaşi, zilele acestea, cea de-a XXII-a ediţie a Conferinţei cu tema: Instalaţii pentru construcţii şi economia de energie, o manifestare tehnică de înaltă ţinută, care se înscrie pe linia măsurilor întreprinse de asociaţie pentru cunoaşterea de către specialişti a prevederilor Directivei 31 a Uniunii Europene privind creşterea eficienţei energetice a clădirilor.

Prin referatele care se comunică în cadrul conferinţei şi a meselor rotunde care se organizează se urmăreşte prezentarea unor măsuri care urmează să se întreprindă de specialiştii de instalaţii, membri ai asociaţiei, pentru elaborarea unor metodologii privind creşterea performanţei energetice a clădirilor şi a instalaţiilor pentru clădiri.

Se prezintă, de asemenea, în cadrul conferinţei, lucrări care conduc la realizarea unor instalaţii pentru construcţii performante cu consumuri reduse de materiale şi energie şi măsurile necesare a fi prevăzute în prescripţiile tehnice pentru proiectarea, executarea şi exploatarea instalaţiilor pentru construcţii eficiente.”

Prof.univ.dr.ing. Theodor Mateescu, Preşedintele A.I.I.R. – Filiala Moldova, a menţionat: “Eveniment tradiţional pe agenda manifestărilor tehnico-ştiinţifice organizate de Asociaţia Inginerilor de Instalaţii din România, Conferinţa de la Iaşi şi-a păstrat, de-a lungul existenţei sale, statutul de promotor al progresului tehnic în domeniu. Cerinţele şi realizările, generate de exigenţele utilizatorilor şi de dezvoltarea continuă a tehnologiilor, materialelor şi echipamentelor specifice instalaţiilor pentru clădiri, impun adaptarea dinamică a soluţiilor aplicate pentru realizarea acestora.

Temele abordate, de fiecare dată altele, dar, în mod constant, consacrate preocupărilor prioritare ale momentului, au oferit participanţilor prilejul unor dezbateri competente, cu concluzii de interes pentru eficientizarea funcţională, energetică şi economică a sistemelor de instalaţii.

Cele 36 de comunicări publicate, şi în acest an, în volumul Conferinţei, de către specialişti de prestigiu din mediul academic şi tehnic, din ţară şi străinătate, susţin afirmaţiile anterioare şi ne întăresc convingerea oportunităţii unor astfel de acţiuni.”

“Suntem onoraţi să contribuim la organizarea acestui eveniment de înaltă distincţie ştiinţifică. Pentru compania DAS acest lucru a devenit o tradiţie şi ne dorim să sprijinim în continuare iniţiativele profesionale care conduc la progrese ştiinţifice în domeniul instalaţiilor”, a declarat Gheorghe Avram, directorul companiei DAS, co-organizator al evenimentului.