Covasna: Dr. Ioan Lăcătuşu şi prefectul Sebastian Cucu, decoraţi cu Crucea Şaguniană

Prefectul judeţului Covasna, Sebastian Cucu, şi dr. Ioan Lăcătuşu, unul dintre liderii marcanţi a i soc ietăţii civile româneşti din judeţ, decoraţi recent de mitropolitul Ardealului, Laurenţiu Streza, cu distincţia Crucea Şaguniană, au fost felic itaţi, duminică, de către episcopul Covasnei ş i Harghitei, Andrei Moldovan, la fina lul Sfintei Liturghii oficiate la Catedrala Ortodoxă din Sfântu Gheorghe.

Episcopul Andrei le-a spus enoriaş ilor că distincţia a fost acordată pe 30 noiembrie, la Sibiu, pentru sprijinul acordat Bisericii Ortodoxe Române, cu prile jul sărbătorii Sfântului Apostol Andre i ş i a Sfântului Ierarh Andrei Şaguna.

Prefectul Sebastian Cucu a subliniat că această înaltă distincţie onorează întreaga comunitate ortodoxă din judeţul Covasna, precum şi pe strămoşii care au luptat pentru păstrarea credinţe i străbune pe aceste meleaguri.

Mă simt onorat şi, în acelaşi timp, ruş inat şi am să explic şi de ce. (…) Mă simt onorat pentru că (…) această înaltă distincţie (…) reprezintă o mare cinste. Aşa cum îi spuneam ş i Înaltului Laurenţiu, prin acordarea acestei distincţii ma i puţin mie, Sebastian Cucu, cât prefectului judeţului Covasna, Mitropolia Ardealului a onorat întreaga suflare ortodoxă, i-a onorat pe bunii ş i străbunii noştri din acest judeţ, care au reuşit, cu greu, să ducă spiritul şagunian mai departe şi să păstreze credinţa strămoşească, dovedindu-se, de-a lungul timpului, a fi o piatră tare pentru cei care a vrut să o spargă şi nu au reuşit. (…) În egală măsură, spuneam că mă simt ruşinat pentru că atunci când primeşti o distincţie a lături de un om, de un cărturar, de un român ca domnul Ioan Lăcătuşu, pe care cu siguranţă mitropolitul Andrei Şaguna ş i l-ar fi dorit aproape dacă ar fi fost contemporani, nu se poate să nu îţi pui întrebarea: ce ai făcut ca să meriţi acest titlu?“, a spus prefectul.

Dr. Ioan Lăcătuşu, care a contribuit la înfiinţarea mai multor asociaţii cultural-ştiinţifice şi instituţii identitare româneşti, a dedicat distincţia celor care i-au fost alături de-a lungul timpului în toate demersurile sale, în primul rând membrilor fondatori ai Ligii cultural-creştine “Andrei Şaguna “.

El a amintit că Liga “Andre i Şaguna”, împreună cu Fundaţia cultura lă “Miron Cristea” din judeţul Harghita , a contribuit la înfiinţarea Episcopie i Ortodoxe a Covasnei şi Harghitei, a Muzeului Naţiona l al Carpaţilor Răsăriteni ş i a muzeului prime i Şcoli confesionale româneşti din Sfântu Gheorghe , a Muzeului Spiritua lităţii Româneşti de la Catedrala Ortodoxă din munic ipiu, precum şi la ridicarea statuii mitropolitului Andre i Şaguna la Sfântu Gheorghe, numărându-se, totodată, şi printre promotorii canonizării sfântului ierarh.

Crucea Şaguniană este cea mai înaltă distincţie ce se acordă mirenilor de către Mitropolia Ardealului. AGERPRES