Conferinţă de evaluare a proiectului “Autorităţi responsabile!Comunităţi implicate!”, la Bacău

conferinta bacau.jpgO conferinţă de evaluare a rezultatelor aplicării, timp de un an, 29 iulie 2010 – 26 iulie 2011, a proiectului ‘Autorităţi responsabile!Comunităţi implicate’, a fost găzduită, marţi, de Universitatea ‘George Bacovia’ din municipiu.

Finanţarea proiectului, în valoare de 1.145.890 de lei, din care 98 la sută s-a asigurat prin fonduri europene, iar 2 la sută de beneficiar, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Bacău, a fost asigurată de Fondul Social European, prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative, Axa prioritară 2 “Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor publice”, Domeniul major de intervenţie 2.1 “Sprijin pentru procesul de descentralizare sectorială a serviciilor”.

‘Rezultatele celor 12 luni de implementare se concretizează, în principal, în înfiinţarea şi acreditarea a zece noi Servicii Publice de Asistenţă Socială în localităţi rurale din judeţ – Filipeşti, Balcani, Bereşti Tazlău, Bogdăneşti, Caşin, Găiceana, Orbeni, Valea Seacă, Răchitoasa şi Racova -, beneficiari direcţi fiind 30 de persoane îndriduite cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale din cadrul a 30 de comune ale judeţului Bacău, precum şi 25 de specialişti din cadrul DGASPC Bacău, având nivel 1 şi 2 de management, iar beneficiari indirecţi mai bine de 3.000 de membri ai comunităţilor locale băcăuane’, a declarat marţi, Andreia Cernat, managerul proiectului.

Derularea proiectului a inclus 14 cursuri de instruire, consultanţă şi asistenţă tehnică în care au fost abordate teme privind atragerea şi implementarea fondurilor structurale, management de proiect, comunicare instituţională, lucru în echipă, managementul conflictelor şi negociere, gestionarea bugetelor şi a resurselor umane, tehnici de transfer de competenţe şi abilităţi, bune practici în domeniul serviciilor de asistenţă socială, precum şi şase întâlniri periodice cu reprezentaţii autorităţilor locale ce au accesat la proiect.

În cadrul acestora, s-a discutat, pentru o mai bună colaborare şi rezolvare a problemelor de ordin social din respectivele zone, despre acreditarea serviciilor sociale, direcţii de acţiune privind gestionarea problemelor sociale la nivelul localităţilor rurale, rolul actorilor locali în viaţa comunităţii, managementul de caz, finanţări nerambursabile pentru autorităţile publice locale, implicarea acestora în monitorizarea cazurilor sociale. În perioada implementării proiectului, zece caravane au străbătut, pe direcţii diferite, cele 30 de comunităţi băcăuane selectate având drept scop promovarea activităţilor din proiect, conştientizarea autorităţilor locale şi a membrilor comunităţilor respectivei în privinţa importanţei şi implicaţiilor pe care le are procesul de descentralizare, dar, în context, şi al legislaţiei în domeniul asistenţei sociale.

De asemenea, pe parcursul ultimului an s-a acordat asistenţă tehnică unui număr de 28 de autorităţi publice locale în vederea pregătirii documentaţiei pentru înfiinţarea Serviciului Public de Asistenţă Socială locală, la finele proiectului 11 dintre acestea primind chiar acreditare de funcţionare. Participanţii au contribuit şi la realizarea a opt tipuri de materiale între care un plan/ghid cuprinzând seturi de activităţi de resurse umane, un ghid privind îmbunătăţirea proceselor de muncă în cadrul DGASPC, un plan de acţiune/ghid privind obiective comune în dezvoltarea unor proiecte destinate serviciilor de asistenţă socială cu implicarea DGASPC şi a autorităţilor locale, un memorandum referitor la modelul descentralizat al sistemului de asistentă socială din Elveţia, ţară din experienţa căreia în domeniul social au aflat participanţii la proiect în cadrul unei vizite de lucru, un ghid de lucru în sistem descentralizat şi unul de promovare a metodologiei în domeniul comunicării instituţionale în cadrul serviciilor descentralizate, precum şi o metodologie de lucru pentru managementul proiectelor şi accesarea fondurilor structurale din domeniul social.

‘Obiectivele generale ale proiectului, care a vizat îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei serviciilor sociale şi continuarea procesului de descentralizare în comunele judeţului Bacău au fost atinse, materializându-se într-o consolidare a mecanismelor de colaborare între DGASPC Bacău şi 30 de autorităţi locale băcăuane în vederea implementării serviciilor de asistenţă socială şi protecţie a copilului la nivelul comunelor’, a declarat directorul general al DGASPC Bacău, Sorin Braşoveanu.

Potrivit acestuia, “s-a creat cadrul de competenţe necesar compartimentelor DGASPC Bacău în vederea creşterii capacităţii de deservire a beneficiarilor şi de a genera servicii mai eficiente de asistenţă socială şi protecţie a copilului la nivelul comunelor din judeţul Bacău, dar şi construcţia, în premieră, a unei echipe manageriale mixte DGASPC – autorităţi locale, s-au dezvoltat şi abilităţile necesare aplicării şi transferului de bune practici pentru întreaga gamă de servicii de asistenţă socială oferite comunităţii, între DGASPC şi autorităţi locale, precum şi promovarea imaginii şi sporirea încrederii DGASPC Bacău în cadrul comunităţilor locale, prin comunicarea mai eficientă a misiunii şi gamei de servicii oferite, stabilirea de contacte şi relaţii cu ONG-urile care au scopuri şi misiuni similare sau în sfera domeniului de interes’. AGERPRES