CNIPMMR prezintă mediului de afaceri noi oportunităţi de dezvoltare pentru IMM-uri

cnipmmr.jpgConsiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România şi Agenţia OSC au organizat pe 20 aprilie, la Iaşi, evenimentul cu tema “Oportunităţi de dezvoltare pentru IMM-uri”. Acest eveniment este al doilea dintr-un program de conferinţe locale menite a prezenta companiilor mici şi mijlocii oportunităţi pe care le pot fructifica pentru rentabilizarea activităţii, acces la finanţare şi o mai bună promovare.

Conferinţa a fost moderată de către Dan Adrian Berinde, Vicepreşedinte al Patronatului Judeţean al Întreprinderilor Mici şi Mijlocii din Iaşi. Acesta a declarat că obiectivul acestei asociaţii patronale este să invite la întâlnirile pe care le organizează instituţii, firme, elemente ale mediului social şi economic care ar putea să aducă un oarecare sprijin activităţii IMM-urilor.

Patronatul încearcă să ofere informaţii la care companiile mai mici au acces mai dificil din cauza resurselor limitate. Cea mai mare problemă a segmentului IMM-urilor este accesul la finanţări; aceste companii sunt extrem de greu eligibile în accesarea creditelor şi a finanţărilor din proiecte europene, din cauza reglementărilor existente astăzi. În condiţiile în care capacitatea României de absorbţie a fondurilor europene rămâne încă redusă, CNIPMMR militează pentru găsirea de soluţii care să faciliteze accesul IMM-urilor la acest tip de finanţare.

Andrei Puică, Manager Public la Direcţia Generală pentru Relaţia cu Comunităţile Locale din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor a prezentat participanţilor oportunităţile oferite de desfăşurarea activităţii într-un parc industrial. În ţară există 49 de parcuri industriale constituite conform O.G. nr. 65/2001, din care: 26 sunt infrastructuri de afaceri constituite de către unităţile administrativ-teritoriale; 6 sunt infrastructuri de afaceri constituite în parteneriat cu operatori economici privaţi; 17 sunt infrastructuri de afaceri constituite de operatori economici privaţi. Pentru posibilii investitori, parcurile prezintă o serie de atractivităţi: acces la infrastructură de transport şi utilităţi, costuri reduse de instalare şi operare, forţa de muncă bine calificată, bariere administrative reduse, includerea într-un sistem de promovare, inclusiv de la nivel central; scutirea de la plata impozitului pe teren şi clădiri.

În continuare, Narcis Tăbăcaru, Consilier la Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie, a prezentat programele de finanţare derulate de Agenţia pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijllocii. Acestea sunt finanţări acordate IMM-urilor direct din bugetul de stat, iar în 2011 AIPPIMM implementează 7 programe care vin în sprijinul dezvoltării IMM-urilor. Există astfel un program de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă, care finanţează până la 80% din cheltuieli alocate unor activităţi ca: achiziţionare de echipamente specifice, certificare, instruire şi consultanţă.

Pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului este disponibil un program în valoare totală de 1 milion de lei care finanţează participarea la târguri, expoziţii, misiuni, realizarea de materiale de promovare, site-uri, achiziţionarea de mijloace de transport marfa, tehnica de calcul. Programul START are alocaţi 10 000 000 lei în 2011 pentru stimularea înfiinţării de noi microîntreprinderi, îmbunătăţirea performanţelor economice ale celor existente, creşterea potenţialului de accesare a surselor de finanţare şi dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale. Pentru înfiinţarea de centre şi incubatoare de afaceri sunt disponibili peste 6 milioane de lei în 2011. Agenţia implementează de asemenea şi câteva programe de instruire pentru întreprinzători.

Despre fonduri structurale disponibile în 2011, aspecte de considerat în planificarea proiectelor ce se depun şi alte considerente importante în implementarea unui proiect cofinanţat din fonduri europene a vorbit Victor Grigore, Managing Partner al firmei de consultanţă Financial Management Services. Astfel, în perioada aprilie – iunie 2011 se deschid apeluri de proiecte pe POS CCE pe 4 axe prioritare, cuprinzând 9 operaţiuni. Pe POSDRU se vor lansa apeluri pe 3 axe, cuprinzând 7 domenii majore de intervenţie, iar pe POR se vor deschide deschide apeluri pe 3 axe prioritare. Totodată, IMM-urile pot apela şi la alte surse de finanţare, prin programe dedicate pentru START sau stimularea dezvoltării microintreprinderilor etc.

Augustin Alexandrescu, Director al Sucursalei Moldova a companiei de asigurări ARDAF, a prezentat produsele şi serviciile de asigurare Ardaf văzute ca soluţii de finanţare moderne pentru IMM-uri. Un astfel de produs este Poliţă pentru daune materiale care asigura clădirea în care compania îşi desfăşoară activitatea (plus conţinutul acesteia), răspunderea civilă necesară şi mărfurile aflate în transport. Alte produse utile sunt Poliţa Property pentru clădiri şi conţinutul acestora şi Asigurarea de răspundere civilă a unităţilor turistice şi hoteliere. Avantajul major al poliţelor de asigurare Ardaf este ca acestea oferă protecţie bunurilor companiei pentru un preţ foarte mic faţă de valoarea bunurilor asigurate.

Sebastian Drăghici, Director Vânzări al Agenţiei OSC, a prezentat la sfârşitul întâlnirii setul de instrumente dedicate segmentului business pentru o comunicare directă şi personalizată cu grupuri premium de audienţă.

Evenimentul de la Iaşi este al doilea din cadrul programului de conferinţe locale “Oportunităţi de dezvoltare pentru IMM-uri”, primul fiind organizat tot în luna aprilie la Alba Iulia. Următoarele ediţii ale programului de conferinţe se vor desfăşura în perioada mai – iunie, în oraşe ca Braşov, Cluj-Napoca, Piteşti, Craiova, Timişoara.