CJ Vrancea investeşte peste 21 milioane de euro pentru extinderea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare

Preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea, Marian Oprişan, a semnat, pe 27 februarie, un contract în valoare de peste 21 de milioane de euro, în cadrul proiectului “Extinderea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare, judeţul Vrancea”.

“Al nouălea contract de lucrări din cadrul Vranceaqua – etapa 2, intitulat ‘Înfiinţare sistem de alimentare cu apă şi canalizare în Lepşa – Greşu, UAT Tulnici, Staţie de epurare Gugeşti, Înfiinţare sistem apă în Sihlea, UAT Sihlea şi completare sursă în Soveja’, va deservi o populaţie de circa 38.000 de locuitori. Valoarea contractului este de 103.104.217,21 lei, echivalentul a 21.706.150 euro, din care 87.638.584,63 lei sunt asiguraţi din fonduri europene, 13.403.548,24 lei din fonduri de la bugetul de stat , 2.062.084,34 lei din fonduri de la bugetele locale ale CJ Vrancea şi ale UAT-urilor”, a declarat Marian Oprişan, cu ocazia semnării contractului.

Contractul prevede înfiinţarea în zona Lepşa-Greşu a unei captări şi a unei staţii de pompare/captare, precum şi a conductei de aducţiune, iar la gospodăria de apă de la Greşu, realizarea de staţii de tratare a apei, inclusiv un pavilion de exploatare şi un rezervor de înmagazinare cu o capacitate de 1.000 metri cubi. De asemenea, vor fi realizate lucrări şi la reţetele de distribuţie a apei şi cele de canalizare în Lepşa şi Greşu.

În comuna Sihlea va fi înfiinţat un front de captare alcătuit din cinci foraje noi şi o conductă aducţiune. La gospodăria de apă din Sihlea vor fi efectuate lucrări privind realizarea unei staţii de pompare reţea, realizarea unui rezervor de înmagazinare cu o capacitate de 600 metri cubi şi realizarea unei staţii de tratare a apei, inclusiv un pavilion de exploatare.

În Soveja vor fi efectuate lucrări de extindere a captării de suprafaţă cu un dren în lungime de circa 500 metri, o staţie de pompare captare, va fi înfiinţată o conductă de aducţiune şi branşamente la reţeaua existentă de alimentare cu apă.

În Gugeşti se va realiza staţia de epurare, unde se vor descărca apele uzate menajere colectate din UAT-urile Gugeşti, Dumbrăveni, Urecheşti, Popeşti, Bordeşti, Tîmboeşti, Slobozia-Bradului, Obrejiţa şi Sihlea.

Perioada de implementare a proiectului regional este de 4 ani, între 2018 – 2022, iar valoarea totală a investiţiei este de 941 milioane de lei, respectiv 207 milioane de euro. 85% din această sumă este asigurată din fonduri europene, iar restul din subvenţii de la bugetul de stat şi din contribuţii de la bugetul local. AGERPRES