CJ Mureş reia licitaţia pentru colectarea şi transportul deşeurilor din zona Târgu Mureş

Consiliul Judeţean Mureş a votat reluarea licitaţiei privind colectarea şi transportul deşeurilor pentru Zona 2, care cuprinde municipiul Târgu Mureş, oraşul Miercurea Nirajului şi 16 comune, întrucât la precedenta licitaţie niciuna dintre ofertele depuse nu a fost conformă.

“Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ‘Ecolect Mureş’ (ADI) pe parcursul anului în curs a atribuit contractele de colectare şi transport al deşeurilor pentru 6 zone din cele 7 ale judeţului. În ceea ce priveşte zona Târgu Mureş, aici nu a fost depusă nicio ofertă conformă, astfel, s-a anulat procedura de achiziţie publică, iar acum, după revizuirea documentaţiei, procedura poate fi relansată. Zona 2 – Târgu Mureş cuprinde oraşele Târgu Mureş şi Miercurea Nirajului, precum şi 16 comune. Până în momentul finalizării procedurii de delegare a serviciilor de salubrizare conform proiectului Sistemului de Management Integrat al Deşeurilor Mureş, Primăria Municipiului Târgu Mureş, precum şi UAT-urile arondate Zonei 2 au obligaţia să asigure serviciile de salubrizare în această zonă”, a anunţat CJ.

Şeful Agenţiei pentru Protecţia Mediului (APM) Mureş, Dănuţ Ştefănescu, a anunţat, în urmă cu o zi, că în judeţ colectarea selectivă abia dacă ajunge la 5-7%, comparativ cu norma de selectare de 50%. “La colectarea deşeurilor selectiv nu stăm foarte bine. În Mureş, în 6 zone este un operator desemnat care are obligaţia să adune selectiv deşeurile. Încă nu cred că este implementat în totalitate acest sistem, dar odată cu adunarea selectivă de la populaţie, s-ar putea vorbi despre reciclare. În Târgu Mureş nu este operator selectat, vorbim despre licitaţia făcută şi nu avem deloc colectare selectivă. Avem un procent foarte mic 5-7%, faţă de 50%, cât va trebui să avem. Până nu se implementează în totalitate sistemul integrat de gestionare a deşeurilor, care prevede colectarea selectivă a deşeurilor de la populaţie, nu putem să avem mari pretenţii pentru a avea o cantitate mare de deşeuri reciclabile. În judeţ, în cele 6 zone a început colectarea selectivă, în Târgu Mureş şi în zonele adiacente nu a început, deoarece nu s-a câştigat licitaţia pentru operatorul de salubrizare”, a declarat Dănuţ Ştefănescu.

Primarii din mediul rural, din zonele în care acest serviciu a fost deja licitat, susţin că există un impediment major în colectarea selectivă reală a deşeurilor în judeţul Mureş, în sensul că populaţia este obligată să îşi transporte gunoiul la puncte fixe de colectare, întrucât operatorul selectat nu îl va ridica de la poartă, iar din acest motiv nu va exista un control asupra modului în care se selectează.

Aceştia contestă modul de evaluare volumetrică a gunoiului, întrucât operatorii care au câştigat licitaţiile nu deţin un sistem de măsurare a deşeurilor ridicate din comune şi se tem că li se vor umfla facturile în mod ireal, dar şi taxa stabilită de CJ pentru populaţie, fapt ce duce la necesitatea acoperirii diferenţei reale de preţ de către primării, care ajunge şi la 5 lei pe persoană, deşi Curtea de Conturi interzice acest aspect.

Directorul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Ecolect Mureş, Andreea Toth, a precizat că există deja contracte în derulare pe majoritatea zonelor din judeţ cu operatori de servicii de salubritate, care pot fi modificate după ce sistemul de colectare selectivă se va pune în mişcare.

“În cadrul proiectului, modul de colectare în mediul rural a fost stabilit prin puncte fixe de colectare. În acest sens, populaţia, din păcate, trebuie să se deplaseze la o anumită distanţă pentru a pune deşeurile reciclabile în containerul corespunzător. Legislaţia ne obligă să colectăm deşeurile pe patru categorii, reziduale şi cele reciclabile, hârtie-carton, plastic-metal şi sticlă. În zona urbană şi deşeurile plastice şi metalice sunt colectate din poartă în poartă, pe lângă deşeurile reziduale. (…) La nivel naţional ştim că sistemele nu sunt perfecte, trebuie perfecţionate, dar depunem eforturi să reuşim să îmbunătăţim astfel încât să avem ţinte atinse şi un mediu mai curat. Şi noi încercăm să ajungem la acest mod de ridicare, din poartă în poartă, aşa cum există în alte judeţe, deocamdată limitele proiectului ne-au stabilit şi limitele de mişcare. În momentul în care constatăm că sistemul poate fi îmbunătăţit atunci îl vom îmbunătăţi. Contractele semnate pot suferi modificări, nu înseamnă că sunt bătute în cuie 10-12 ani. (…) Deocamdată aceste costuri au fost stabilite în regulamentul de instituire a taxei elaborat de CJ Mureş, dar în momentul în care se constată că trebuie îmbunătăţit, acesta poate fi modificat la începutul anului viitor, după ce vedem cum funcţionează”, a arătat Andreea Toth.

Directorul Ecolect Mureş susţine că va trebui pus un accent deosebit pe partea de conştientizare şi informare a populaţiei asupra modului în care sunt selectate deşeurile.

Contractele de colectare şi transport al deşeurilor din cele şapte zone ale judeţului Mureş sunt parte integrantă a proiectului “Sistemul de management integrat al deşeurilor solide din judeţul Mureş”, cu o valoare totală de 45,2 milioane de euro, fără TVA, cofinanţat din fonduri europene.

Pe lângă organizarea licitaţiilor pentru colectarea şi transportul deşeurilor, proiectul mai cuprinde construirea unui depozit ecologic zonal la Sânpaul, care a fost dat în folosinţă în februarie 2017, pentru a rezolva criza deşeurilor cu care se confrunta judeţul de mai multă vreme, deşi licitaţiile pentru operarea staţiilor de transfer şi sortare nu erau încă finalizate.

Construcţiile din cadrul Proiectului “Sistem de Management Integrat al Deşeurilor Solide în judeţul Mureş” se întind pe o suprafaţă totală de 31,14 hectare, din care 24,88 hectare ocupate de depozit, zona administrativă şi instalaţiile de epurare a apelor uzate şi 6,26 hectare ocupate de instalaţia de tratare mecano-biologică (hală tratare mecanică, platforme pentru descompunerea intensă şi maturare).

Prima celulă a depozitului zonal de la Sânpaul are o capacitate totală de 1.250.000 mc şi o durată de viaţă de aproximativ cinci ani, iar aici se estimează că vor fi eliminate anual aproximativ 188.843 tone de deşeuri menajere şi asimilabile colectate din judeţ. AGERPRES