Casa Nationala de Asigurari de Sanatate a devenit autonoma

Guvernul Romaniei a adoptat o Ordonanta de Urgenta pentru modificarea si completarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurari sociale de sanatate.
Potrivit acestui act normativ, CNAS este institutie publica, autonoma, de interes national, cu personalitate juridica, care administreaza si gestioneaza sistemul de asigurari sociale de sanatate in vederea aplicarii politicilor si programelor in domeniul sanitar ale Guvernului. CNAS functioneaza pe baza statutului propriu, avizat de consiliul de administratie si aprobat prin ordin al presedintelui CNAS. Presedintele consiliului de administratie este presedintele CNAS si are rang de secretar de stat.

Tot in sedinta de Guvern a fost adoptata o Ordonanta de Urgenta privind vanzarea spatiilor proprietate privata a statului sau a unitatilor administrativ teritoriale cu destinatia de cabinete medicale precum si a spatiilor in care se desfasoara activitati conexe actului medical. Vanzarea spatiilor medicale se va realiza prin negociere directa sau dupa caz, prin licitatie publica cu strigare. In termen de 45 de zile de la intrarea in vigoare a acestui act normativ, consiliile judetene sau consiliile locale, dupa caz, aproba prin hotarare lista spatiilor din proprietatea privata a acestora ori din proprietatea privata a statului si care se afla in administrarea lor. In cazul municipiului Bucuresti, lista spatiilor supuse vanzarii se aproba pe sectoare de catre consiliile locale ale sectoarelor, respectiv de catre Consiliul General al Municipiului Bucuresti pentru spatiile aflate in proprietatea ori administrarea acestuia.