Campanie de promovare a funcţiei de administrator public

Campania de promovare a proiectului ”Administratorul Public – factor de succes pentru un management eficient la nivel local” a fost lansată, joi, de Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin Unitatea Centrală pentru Reforma Administraţiei Publice (UCRAP).

Potrivit iniţiatorilor, scopul proiectului este dezvoltarea funcţiei de administrator public la nivelul autorităţilor administraţiei publice locale şi al asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară, iar obiectivele proiectului prevăd analiza situaţiei actuale referitoare la stadiul de implementare a funcţiei de administrator public, creşterea gradului de informare a reprezentanţilor autorităţilor administraţiei publice locale asupra conceptului de administrator public printr-o campanie de informare.

Totodată, proiectul urmăreşte sprijinirea formării unei reţele operaţionale a administratorilor publici şi a dezvoltării capacităţii acesteia de a contribui la dezvoltarea funcţiei de administrator public, precum şi o evaluare a stadiului de implementare a funcţiei de administrator public şi a rezultatelor obţinute în urma implementării proiectului. Principalele activităţi ale proiectului constau în realizarea unui studiu privind stadiul de implementare a funcţiei de administrator public în vederea definirii nevoilor de sprijin şi asistenţă, de formare continuă şi cooperare, cât şi pentru identificarea exemplelor relevante pentru promovarea funcţiei de administrator public.


De asemenea, în cadrul proiectului, va fi realizat site-ul ”Administratorul public” – www.administratorulpublic.ro – care va oferi o informare permanentă privind activităţile proiectului, va oferi acces la o bază de date privind administratorii publici şi la documente privind responsabilităţile şi activităţile acestora, precum şi la o bibliotecă de materiale relevante activităţii administratorilor publici – manuale, cercetări, studii de caz, contacte şi legături către alte biblioteci şi reţele profesionale relevante din Europa şi din lume şi va facilita schimbul de informaţii şi experienţă între administratorii publici.


De asemenea, va fi elaborat ”Manualului administratorului public” ca instrument în implementarea funcţiei de administrator public la nivel local în care vor fi prezentate experienţe de succes privind implementarea funcţiei de administrator public din state membre ale Uniunii Europene. Totodată, vor fi organizate sesiuni de informare la nivel local în cadrul cărora va fi promovat conceptul de administrator public prin realizarea unei campanii de informare asupra utilităţii angajării unui administrator public la nivelul autorităţilor administraţiei publice locale din România.

Tot în cadrul proiectului va fi organizat un program pilot de instruire, adresat unităţilor administrativ-teritoriale care nu au angajat administratori publici, dar care sunt interesate de înfiinţarea acestei funcţii. Partenerii UCRAP în implementarea proiectului sunt structurile asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale din România, respectiv Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România, Asociaţia Municipiilor din România (AMR), Asociaţia Oraşelor din România (AOR) şi Asociaţia Comunelor din România (ACoR). Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European şi are o valoare eligibilă de 2.535.374 lei.


Funcţia de administrator public a fost introdusă în Legea nr. 286/2006 care modifică şi completează Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale. Cadrul legal oferă posibilitatea delegării anumitor atribuţii de la primar, respectiv de la preşedintele Consiliului Judeţean către administratorul public, în baza unui contract de management. Angajarea unui administrator public are caracter opţional şi tot autorităţile administraţiei publice locale decid asupra numărului şi importanţei atribuţiilor delegate către aceştia. Pentru a sprijini autorităţile administraţiei publice locale interesate de angajarea de administratori publici, a fost editat ”Ghidul administratorului public”. AGERPRES