Caminul Cultural din Sat Adjudu – Vechi, municipiul Adjud, va fi reabilitat prin Compania Națională de Investiții

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice a organizat în perioada 23.09.2013-22.10.2013 o sesiune de depunere a cererilor de finanţare prin “Programul prioritar naţional pentru construirea de sedii pentru aşezămintele culturale în localităţile unde există asemenea instituţii, precum şi prin reabilitarea, modernizarea, dotarea şi finalizarea lucrărilor de construcţie a aşezămintelor culturale de drept public din mediul rural şi mic urban” privind: “Reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale şi dotarea aşezămintelor culturale din mediul mic urban”, respectiv “Reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale şi dotarea aşezămintelor culturale din mediul rural”.

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Adjud a depus în data de 21.10.2013 documentaţia pentru finanţarea proiectului “Reabilitare, Modernizare şi dotare Cămin Cultural, sat Adjudu – Vechi, Municipiul Adjud, Judeţul Vrancea”, care a fost aprobat de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice. Prin proiect se va reabilita clădirea existentă construită în anul 1985 în suprafaţă de 286 mp precum şi suprafaţa de teren de 3.273 mp.

Dotarea Căminului Cultural sat Adjudu – Vechi va permite desfăşurarea în bune condiţii a proiectelor din domeniul educaţiei permanente, al culturii tradiţionale, al promovării valorilor cultural artistice, potrivit strategiei culturale naţionale, a strategiei adoptate de administraţia publică locală, în conformitate cu normele elaborate de Ministerul Culturii, enumerând următoarele activităţi:

24 IANUARIE 1859 -UNIREA PRINCIPATELOR ROMÂNE -evocare, spectacol;

– Cultivarea sentimentului patriotic

ZIUA MĂRŢIŞORULUI -expoziţie de mărţişoare, spectacol;

– Stimularea talentelor locale;

UN CÂNTEC PENTRU MAMA -spectacol 8 martie;

– Stimularea talentelor locale

9 MAI -ZIUA EUROPEI – expoziţie documentară, video-proiecţie;

– Prezentarea valorilor Uniunii Europene

1 IUNIE -ZIUA COPILULUI -spectacol, concurs de desene;

– Promovarea talentelor locale

TRADIŢII ŞI OBICEIURI DE VARĂ -conferinţă;

– Cultivarea sentimentului de respect faţă de tradiţii

ZIUA RECOLTEI -expoziţie, concert folcloric;

– Prezentarea tradiţiilor locale

1 DECEMBRIE -ZIUA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI -spectacol, evocare;

– Cultivarea sentimentelor patriotice

O, CE VESTE MINUNATĂ -concurs de datini şi obiceiuri de iarnă.

– Transmiterea tradiţiilor de Crăciun şi Anul Nou

ADJUDUL DE IERI ŞI DE AZI -conferinţă, proiecţia filmului „Adjud – 585”;

– Cunoaşterea trecutului istoric al localităţii

TRADIŢII ŞI OBICEIURI PASCALE -conferinţă;

– Cultivarea tradiţiei creştine

5 IUNIE -ZIUA MONDIALĂ A MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR -expoziţie, conferinţă;

– Conştientizarea privind pericolele poluării mediului

UNIUNEA EUROPEANĂ -PREZENT ŞI PERSPECTIVĂ -conferinţă, expoziţie documentară;

– Prezentarea perspectivelor U.E.

AGRICULTURA LA ÎNCEPUT DE SECOL XXI -curs de 3 luni;

– Cunoaşterea cerinţelor agriculturii moderne

TRADIŢIE ŞI CONTINUITATE ÎN ARTA POPULARĂ -conferinţe, dezbateri, expoziţii;

– Revitalizarea tradiţiilor locale

EMINESCU -LUCEAFĂRUL POEZIEI ROMÂNEŞTI -recital de poezie;

– Stimularea lecturii

6 AUGUST 1918 -ÎN CONŞTIINŢA NEAMULUI – evocare;

– Cunoaşterea trecutului istoric

POLITICI AGRARE ÎN STATELE U.E. -dezbatere;

– Cunoaşterea cerinţelor U.E. privind agricultura

SĂNĂTATEA OAMENILOR ÎN PERICOL -conferinţă, expoziţie.

– Prezentarea unor obiceiuri care dăunează sănătăţii

TRADIŢIE ŞI ISTORIE LOCALĂ -curs de istorie locală;

– Cunoaşterea evoluţiei istorice a localităţii

TOAMNA ADJUDEANĂ -expoziţie, spectacol folcloric;

– Revitalizarea tradiţiilor locale