Bucureștiul a găzduit în luna februarie Adunarea generală a Asociației Comunelor din România

În perioada 17 – 20 februarie 2019 a avut loc la București, Hotel Rin Grand, cea de-a XXII-a sesiune ordinară a Adunării generale a Asociației Comunelor din România (A.Co.R.).

La lucrările Adunării generale au fost prezenți peste 500 de primari de comune din țară, membri ai asociației, iar din partea Guvernului României au participat:

 • Vasilica-Viorica DĂNCILĂ, PRIM-MINISTRUL ROMÂNIEI;
 • Eugen-Orlando TEODOROVICI, VICEPRIM-MINISTRU, MINISTRUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE, INTERIMAR, MINISTRUL FINANȚELOR PUBLICE;
 • Grațiela-Leocadia GAVRILESCU, VICEPRIM-MINISTRU, MINISTRUL MEDIULUI;
 • Petre DAEA, MINISTRUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE;
 • Ecaterina ANDRONESCU, MINISTRUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE;
 • Marius-Constantin BUDĂI, MINISTRUL MUNCII ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE;
 • Rovana PLUMB, MINISTRUL TRANSPORTURILOR, INTERIMAR, MINISTRUL FONDURILOR EUROPENE;
 • Sorina PINTEA, MINISTRUL SĂNĂTĂȚII;
 • Valer-Daniel BREAZ, MINISTRUL CULTURII ȘI IDENTITĂȚII NAȚIONALE;
 • Ioan DENEȘ, MINISTRUL APELOR ȘI PĂDURILOR;

Asociația Comunelor din România a dezvoltat, de-a  lungul existenței sale, relații de colaborare cu o serie de organisme internaționale reprezentative la nivelul administrației publice. Astfel, la lucrări au participat delegații din partea:

 • COMITETULUI EUROPEAN ALE REGIUNILOR: Markku MARKKULA din partea Partidului Popular European; Cristophe ROUILLON din partea Partidului Socialiștilor Europeni; Tadeusz TRUSKOLASKI din partea Alianței Europene.
 • CONSILIULUI COMUNELOR ȘI REGIUNILOR DIN EUROPA (CCRE/CEMR): Frédéric VALLIER, secretarul general al CCRE/CEMR.
 • ASOCIAȚIEI CHINEZE DE PRIETENIE INTERNAȚIONALĂ A ORAȘELOR (CIFCA): Qing BOMING, secretar general al CPAFFC/CIFCA.
 • UNIUNII MUNICIPIILOR DIN RUSIA: Stanislav MOSHAROV, președintele Dumei municipalității Chelyabinsk, președintele Uniunii Municipiilor din Rusia.
 • SISTER CITIES INTERNATIONAL: Carol ROBERTSON LOPEZ, vicepreședintele Consiliului director al Sister Cities International.
 • CONGRESULUI AUTORITĂȚILOR LOCALE DIN REPUBLICA MOLDOVA – CALM: o delegație alcătuită din 10 persoane, condusă de către Tatiana BADAN, președintele CALM și copreședinte al Consiliului Autorităților Locale din România și Republica Moldova, primarul satului Selemet, raionul Cimișlia.

 

Lucrările Adunării Generale au inclus subiecte legate de activitatea curentă a asociației, propuneri legislative menite să îmbunătățească activitatea de la nivelul comunelor, conferirea titlului, certificatului, plachetei și diplomei de excelență „PRIMAR DE 4 STELE”, ce se acordă primarilor comunelor din România, ca răsplată a meritelor importante și în semn de apreciere deosebită pentru alegerea de patru ori în această funcție.

În cadrul evenimentului a existat și o sesiune specială de premiere a primarilor care au avut merite deosebite în diverse domenii de activitate:

 • ORDINUL DE MERIT, TROFEUL și DIPLOMA DE EXCELENȚĂ „Nicolae SABĂU” – „CHINTESENȚA FRUMUSEȚII CÂNTECULUI POPULAR NAȚIONAL” – unor comune și/sau primari ai acestora, în semn de recunoștință și înaltă apreciere pentru contribuția lor, la nivel național, la promovarea și păstrarea valorilor și civilizației tradiționale specifice satului românesc.
 • ORDINUL DE MERIT, TROFEUL și DIPLOMA DE EXCELENȚĂ „Corneliu LEU” – unor comune și/sau primari ai acestora, în semn de recunoștință și înaltă apreciere pentru activitatea depusă în domeniul literaturii și publicisticii, în mediul rural.
 • ORDINUL DE MERIT, TROFEUL și DIPLOMA DE EXCELENȚĂ „Ivan PATZAICHIN” – unor comune și/sau primari ai acestora, în semn de recunoștință și înaltă apreciere pentru activitatea depusă în sprijinul promovării activităților sportive în mediul rural.
 • ORDINUL DE MERIT, TROFEUL și DIPLOMA DE EXCELENȚĂ „ZETEA” – unor comune și/sau primari ai acestora, în semn de recunoștință și înaltă apreciere pentru instalarea de investitori și promovarea de produse tradiționale românești, în mediul rural.
 • ORDINUL DE MERIT, TROFEUL și DIPLOMA DE EXCELENȚĂ „Dinu SĂRARU” – care se acordă comunelor, primarilor acestora sau unităților locale ale cultelor ori asociațiilor religioase, după caz, recunoscute în România, cu scopul de a aprecia, public, rolul acestora pentru asumarea statutului de factori ai păcii sociale, precum și pentru abnegația depusă, în sprijinirea de proiecte/programe cu rol educațional, social-caritabil, cultural și de parteneriat social, în mediul rural, pentru susținerea categoriilor defavorizate, combaterea sărăciei și a riscului de excluziune socială, dezvoltarea politicilor de susținere a familiei pe parcursul întregului ciclu de viață a membrilor acesteia.