Au fost stabilite cele nouă proiecte comunitare câştigătoare, iniţiate de bucureşteni

Tururi ghidate, ateliere de arhitectură şi creaţie, proiecţii de filme, spectacole de teatru comunitar şi expoziţii de fotografii istorice se numără printre propunerile bucureştenilor care au fost declarate în acest an câştigătoare ale Programului de microgranturi pentru proiecte comunitare, iniţiat de Primăria Capitalei, prin ARCUB.

Au fost alese propunerile de activităţi interactive culturale şi comunitare care stimulează participarea civică, cele care includ priorităţile cartierului şi diverse practici culturale, care cresc accesul la spaţiile publice şi activităţile culturale şi comunitare, care implică grupuri dezavantajate sau cu risc de marginalizare“, a informat ARCUB.

Cele nouă proiecte câştigătoare vor fi implementate până la începutul lunii decembrie. Acestea sunt:

* “Weekendul în faţa blocului”: Proiectul prevede organizarea a trei evenimente comunitare în spaţiile publice dintre blocurile adiacente Grădinii Cişmigiu, cu scopul de a reactiva grădinile dintre blocuri ca loc de petrecere a timpului liber în cadrul comunităţii. Evenimentele pun în valoare specificul istoric şi cultural al locului şi urmăresc să creeze un mediu propice pentru dezvoltarea unor canale noi de comunicare între vecini, coagulând o comunitate capabilă să producă schimbări pozitive în zona locuită.

* “Blocul Wilson – o comunitate cu istorie”: Proiectul îşi propune revitalizarea şi conştientizarea importanţei arhitecturale şi istorice a uneia dintre clădirile reper ale Bucureştiului, în două etape: transformarea spaţiilor de trecere din scările blocului într-o expoziţie de fotografii istorice şi contemporane ale zonei Bălcescu şi utilizarea curţii interioare ca cinematograf în aer liber.

* “(peri)Feeric astro-gastro”: Proiectul promovează gastronomia şi observaţiile astronomice ca activităţi de socializare, educative şi de promovare a coeziunii sociale. Nefiind afectat de poluarea luminoasă din cartierele Bucureştiului, Parcul Natural Văcăreşti este un loc potrivit pentru observaţii astronomice.

* “Eu trăiesc într-un Chibrit”: Prin intermediul unor tururi ghidate şi al unui catalog de fotografii şi materiale promoţionale, locuitorii din zonă vor afla povestea deosebită a cartierului Chibrit, vestigiu al comunităţii ceferiste mutate de comunişti în apropierea Atelierelor CFR, şi a mahalalei Cuţarida din romanul “Groapa” al lui Eugen Barbu.

* “Dâmboviţa în Timpuri Noi”: Iniţiatorii îşi propun să coaguleze comunitatea în jurul râului care traversează cartierul Timpuri Noi prin activităţi precum: ateliere de arhitectură şi creaţie în lemn, tururi culturale pentru familii cu copii, proiecţii de filme de scurtmetraj despre Dâmboviţa şi despre exemple de amenajare a unor râuri ce traversează oraşe, urmate de discuţii, spectacole de teatru comunitar despre problemele tinerilor din cartier şi crearea unui blog despre râul Dâmboviţa.

* “Insula Prieteniei”: Principalul scop al proiectului este crearea unui spaţiu de interacţiune comunitară care să promoveze un stil de viaţă sustenabil şi să ofere o alternativă de educaţie creativă atât pentru copiii, cât şi pentru adulţii din cartierul Căţelul, situat între bulevardele Baba Novac, Mihai Bravu şi Câmpia Libertăţi din Sectorul 3. Iniţiatorii doresc reactivarea identităţii cartierului, dar şi dezvoltarea unei comunităţi active în care să fie implicate în mod special familii monoparentale, artişti, meşteşugari sau persoane cu hobby-uri de natură tehnică sau creativă.

* “Multicultural Street”: Scopul proiectului este ca locuitorii din strada Simigiului să socializeze fără a ţine cont de religie, sex, etnie, vârstă sau studii. De la ateliere de teatru comunitar şi flash mob, la un salon de poezie argheziană, la ateliere de pregătire a recitatorilor şi la tenis de câmp, acţiunile desfăşurate în cadrul acestei iniţiative oferă participanţilor posibilitatea să se cunoască mai bine şi să consolideze, în timp, sentimentul de apartenenţă la o comunitate.

* “Activarea istoriei – Mănăstirea Văcăreşti”: Activităţile cultural-educative şi artistice incluse în proiect prevăd o serie de întruniri tematice cu comunitatea. Zilele Mănăstirii Văcăreşti vor cuprinde prezentări susţinute de către specialişti şi istorii personale povestite de persoane vârstnice, despre dubla ipostază de mănăstire şi penitenciar a edificiului. Arhiva de istorii orale pe tema Mănăstirii Văcăreşti va fi disponibilă online, pe blogul “Istorii din cartier”.

* “Culorile muzicii”: Elevii şcolilor din zona Apărătorii Patriei şi copiii de la şcoala Gimnazială Specială pentru Deficienţi cu Vedere din Bucureşti colaborează pentru construirea unui spectacol-concurs. Culorile muzicii încurajează raportarea la calităţile celor din jur, nu la deficienţe, şi promovează artele ca pe o formă de incluziune socială. Spectacolul muzical va fi însoţit de o expoziţie de desene tactile dedicată în mod special copiilor nevăzători şi un concurs de prăjituri cu tematică muzicală. AGERPRES