Aproape 400 de acte administrative au fost intocmite gresit de institutiile din judetul Braila

Aproape 400 de acte administrative au fost intocmite gresit de la inceputul acestui an la nivelul judetului Braila si au fost retransmise emitentilor – consilii locale si primari – pentru revocare sau modificare.

Din 23.802 de acte administrative verificate anul acesta de Prefectura Braila din punctul de vedere al legalitatii, 112 hotarari ale consiliilor locale si 270 de dispozitii ale primarilor au fost descoperite ca fiind gresite si au fost trimise pentru revocare sau modificare.

Printre greselile constatate se numara nerespectarea cerintelor imperative cerute de legea privind normele de tehnica legislativa, insuficienta argumentare in drept a actelor administrative, mentionandu-se doar cadrul general de emitere a actului normativ cuprins in legea privind administratia publica locala sau emiterea actelor administrative fara indeplinirea formelor procedurale anterioare.

“Mai multor hotarari de consiliilor locale le lipseau rapoartele de specialitate, respectiv emiterea actelor administrative fara indeplinirea formelor procedurale anterioare, obtinerea avizelor consultative si conforme”, a declarat prefectul de Braila, Loredana Alexandru. De asemenea, prin unele hotarari de consilii locale erau stabilite contraventii si sanctiuni in domenii de activitate pentru care exista prevederi legale, astfel incat acestea erau nule de drept. S-a mai constatat nerespectarea prevederilor legii privind persoanele cu handicap grav si reprezentantii acestora, care au posibilitatea de a alege intre asistenta acordata de catre un asistent personal si primirea indemnizatiei lunare.

In urma constatarii acestor nereguli, secretarii unitatilor administrativ teritoriale au fost convocati la prefectura, impreuna cu directorii coordonatori ai unor servicii publice deconcentrate precum Directia Regionala de Statistica Braila, Agentia Judeteana pentru Prestatii Sociale, Agentia Judeteana pentru Plati si Interventie in Agricultura, carora li s-a solicitat vigilenta in ceea ce priveste intocmirea actelor administrative.