AMR: Proiectul salarizării personalului plătit din fonduri publice este primul pas pentru o descentralizare reală

Asociaţia Municipiilor din România (AMR) a anunţat că susţine proiectul legii privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, apreciind că acesta reprezintă primul pas făcut de Parlament pentru o descentralizare reală.

AMR a precizat de asemenea că este de acord cu propunerea ca salariile pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale “Administraţie” din instituţiile şi autorităţile publice locale să fie stabilite prin hotărâre a consiliilor locale, judeţene sau al Municipiului Bucureşti.

În ultimii zece ani, o serie de noi competenţe au fost transferate de la administraţia centrală către cea locală, iar activitatea descentralizată este dusă la îndeplinire cu personal de cele mai multe ori mai prost plătit decât personalul care activează în instituţii de nivel central şi deconcentrate“, se arată într-un comunicat de presă transmis de AMR.

Asociaţia Municipiilor a informat că susţine proiectul care intră, luni, în dezbatere în plenul Senatului, cu amendamentele adoptate prin raportul Comisiei de muncă, familie şi protecţie socială.

“Conceptul de autonomie locală este reglementat expres în Carta europeană a autonomiei locale din 15.10.1985 şi cuprinde dreptul şi capacitatea efectivă ale autorităţilor administraţiei publice locale de a soluţiona şi de a gestiona, în cadrul legii, în nume propriu şi în interesul populaţiei locale, o parte importantă a treburilor publice. Conform principiilor statuate de Cartă, competenţele atribuite autorităţilor administraţiei publice locale trebuie să fie, în mod normal, depline şi exclusive, iar autorităţile administraţiei publice locale trebuie să beneficieze, pe cât posibil, de libertatea de a adapta acţiunea lor la condiţiile locale”, a precizat AMP.

Potrivit organizaţiei, resursele financiare ale autorităţilor administraţiei publice locale trebuie să fie proporţionale cu competenţele prevăzute de Constituţie sau de lege.

“Faţă de aceste principii statuate de Carta europeană a autonomiei locale şi de faptul că municipiile şi oraşele sunt motorul de dezvoltare a ţării, considerăm imperios necesar ca modul de stabilire a salariilor în administraţia publică locală să fie atributul autorităţilor publice locale: consiliile judeţene şi consiliile locale. Această reglementare a salarizării în administraţia publică locală va stimula autorităţile publice locale să îşi crească veniturile bugetare prin mărirea complexităţii serviciilor publice oferite persoanelor fizice şi juridice şi atragerea investiţiilor locale. Pe de altă parte, municipalităţile au posibilitatea de a stabili salarii conforme cu realităţile economice locale, pentru a atrage în administraţie personal performant”, se menţionează în comunicat. AGERPRES