“Administratorul public – factor de succes pentru un management eficient la nivel local”

Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin Unitatea Centrală pentru Reforma Administraţiei Publice organizează, în perioada 3 – 5 februarie 2011, primele ateliere de lucru la nivel local în cadrul proiectului “Administratorul public – factor de succes pentru un management eficient la nivel local”, cod SMIS 2985, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative.

La aceste ateliere de lucru – ce vor avea loc la Bucureşti, Bacău, Craiova şi Cluj -Napoca vor participa circa 70 de persoane, reprezentanţi ai autorităţilor administraţiei publice la nivel local din întreaga ţară.

Acţiunea se organizează în cadrul Programului pilot de instruire, al cărui scop este de a stimula interesul autorităţilor administraţiei publice locale privind avantajele aduse în viaţa comunităţii prin angajarea unui administrator public, în condiţiile unui management public care să asigure o utilizare eficientă a resurselor locale şi care să convingă cetăţeanul de preocuparea constantă a administraţiei locale pentru calitatea serviciilor oferite.

Obiectivele atelierelor de lucru sunt: îmbunătăţirea cunoştinţelor privind importanţa funcţiei de administrator public, informare asupra alternativelor de organizare a funcţiei, îmbunătăţirea aptitudinilor privind măsurile organizatorice şi paşii necesari în înfiinţarea funcţiei, elaborarea procedurilor de recrutare şi selecţie, a contractului de management şi a procedurilor de evaluare a administratorilor publici precum şi oferirea de asistenţă metodologică în implementarea funcţiei.

Dezvoltarea capacităţii administrative a instituţiilor publice centrale şi locale este una dintre direcţiile de acţiune care privesc reforma administraţiei publice, în vederea planificării şi implementării politicilor de dezvoltare, precum şi a furnizării serviciilor publice la standardele de calitate prevăzute de legislaţia în vigoare. În acest context, administratorul public poate fi o soluţie, aflată la îndemâna primarilor şi preşedinţilor de consilii judeţene, pentru eficientizarea managementului la nivel local.

Pentru informaţii suplimentare vă invitam să o contactaţi pe Cristina Pop, manager de proiect, la: tel. 021.310.1554; e-mail: cristina.pop@mai.gov.ro.

Puteţi descărca AICI agenda completă a evenimentelor